Persones amb feina i sense

Podeu saber les persones que estan treballant i les que no consultant aquests llistats que elaborem des de la USTEC·STES.

Curs 22/23

Curs 21/22

Curs 20/21

Curs 19/20

Curs 18/19

Actualitzats els llistats de la borsa de personal docent: persones amb feina i sense feina de tots els serveis territorials

Podeu consultar les llistes actualitzades de la borsa arrel del darrer canvi de dades, a l’apartat:  Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials

Borsa de treball de personal docent: ja podeu consultar les llistes de la borsa actualitzades arrel del darrer canvi de dades
Borsa de treball de personal docent curs 21-22: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
Borsa de treball de personal docent: llistat actualitzat de persones amb feina i sense feina de tots els serveis territorials