Netejador/a (E)-NET

El personal netejador dels centres educatius (NET) són professionals que pertanyen a la categoria E segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l' Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2021-2022)