Infermera escolar

La nostra demanda: la infermera escolar

El camí que hem fet fins ara:

El nostre sindicat reivindica i ha reivindicat des de fa molt de temps, la figura de la infermera escolar als centres educatius:

 

El nostre sindicat segueix reivindicant, com porta fent des de fa molt de temps, la figura de la infermera escolar als centres educatius.

 • Des de l’any 2003, USTEC·STEs ha estat al costat dels treballadors i treballadores exigint a l’Administració una solució per a l’alumnat que necessita una atenció específica per conservar la seva salut. Al llarg d’aquests anys, hem fet públic el nostre posicionament i hem informat els treballadors i treballadores de quins són els seus drets i quines són les seves obligacions. Els delegats i delegades sindicals hem estat al costat dels i les professionals dels centres per tal d'assessorar-los i donar-los suport en tot moment, i per defensar-los quan ha estat menester davant l’Administració. I ho hem fet en tots els àmbits on participem: Comitès de Salut, meses sectorials de negociació, reunions de la Paritària de Salut,…

El personal dels centres educatius (professorat i personal d'atenció educativa) no som personal sanitari i no tenim la formació necessària per poder administrar certs medicaments i/o dur a terme determinades cures o protocols sanitaris, que sovint se'ns demanen en els centres educatius.

 

Hem demanat i demanem protocols clars i concrets, amb totes les casuístiques, on quedin recollides i normativitzades totes les actuacions que podem i no podem fer.

 • L'11 de desembre de 2017 vam entrar per registre al Departament una queixa al respecte. Vam elaborar un document molt ben argumentat  des de la vessant tant pedagògica com jurídica, demanant la figura de la infermera escolar, entre altres aspectes.
 • El 5 d'abril de 2018, es va fer arribar la queixa al síndic de greuges, amb la qual explicàvem totes les situacions que ens trobem als nostres centres, derivades de  l’administració de medicaments i les cures sanitàries que requereixen alguns alumnes. El Síndic de Greuges ens va donar la raó, sota l’empara del dret a l'educació que tenen tots els infants, dret universal que ha de permetre que tots els alumnes siguin atesos en les mateixes condicions.

                                 Enllaç al full: Administració de medicaments i atenció sanitària als alumnes

???????

*De: L’Educació inclusiva a Catalunya. Setembre del 2021. Síndic de Greuges.   https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8068/Resum%20executiu%20educacio%20inclusiva_catala.pdf

 

 • L’any 2019 es va crear la Plataforma d'Infermera escolar, iniciada pel contacte d'una família afectada, que a títol personal va contactar amb els grups parlamentaris i  amb l’associació catalana d'infermera i salut escolar. Aquesta mateixa família, posteriorment, ens demana el suport i ens coordinem donat que va en la línia de la nostra demanda col·letiva, ja històrica:  VOLEM UNA INFERMERA ESCOLAR ALS CENTRES EDUCATIUS.  
 • El mes de juny de 2019, s'inicien les reunions entre el departament d’educació (la subdirecció d’escola inclusiva i la subdirecció de Promoció de la salut) per poder començar a treballar sobre l’acord marc de Salut-Educació.
 • El novembre de 2019, el PSC presenta una proposta de resolució per incorporar les infermeres escolars als centres i és aprovada. tot i haver aconseguit l'aprovació, ara com ara, encara no s'ha aplicat.

 

Intervenció USTEC.STEs en relació a la infermera escolar, als Matins de TV3:

 • Durant els cursos 20-21 i 21-22,  s’han anat fent reunions amb el departament i salut però sense aconseguir el nostre propòsit. A la darrera reunió, el passat 24 de novembre de 2021, va assitir la Sra. Carmen Cabezas, Secretaria de Salut Pública, amb 7 representants de salut pública i no es va presentar ningú del departament d’educació.  Vam manifestar aleshores i manifestem, el nostre desacord i la no comprensió per la manca d'interès del Departament d'educació en relació amb aquest tema.

 

En quina situació ens trobem?

Tenim un acord signat entre salut i educació, i aquest alumnat continua sense ser ates per un/a professional sanitari durant el seu horari lectiu.

Salut ha posat una infermera de referència del CAP per als centres educatius, i educació ha creat una nova figura, la dels “vetlladors sanitaris”, per poder fer les tasques sanitàries que corresponguin i per a les quals té competències la infermera. Aquests vetlladors i vetlladores  sanitaris, han estat formats amb un senzill curs de poques hores, a inicis d'aquest curs escolar, per dur a terme tasques sanitàries que requereixen una formació molt més específica i concreta.

Hem d'admetre que, gràcies sobretot a la pressió social exercida per famílies afectades,  en algunes escoles públiques (sobretot d’educació especial), hi ha una infermera.  A les escoles concertades, aquesta figura és més visible.

Mentrestant, convé recordar al personal dels centres educatius, que  NO TENEN L'OBLIGACIÓ DE FER TASQUES DE CARÀCTER SANITARI. Aquestes no formen part de les seves funcions com a professionals de l'ensenyament, ni tampoc és el seu àmbit competencial.

 

Què exigim al departament?

 • Assignació de personal tècnic sanitari als centres educatius, contractat pel Departament d’Educació, per realitzar les tasques de cura i d'administració de medicaments a l’alumnat.
 • Establir un acord de col·laboració amb Salut, de manera que el personal sanitari del CAP o centre hospitalari més proper a un centre educatiu pugui atendre les necessitats sanitàries.
 • Un protocol clar, concret i que contempli tots els casos en un sol document, especialment tot el que fa referència al Decret d’inclusiva.
 • Establir la pràctica de trucar sempre al 112 en cas d’urgència.
 • Establir un referent sanitari/coordinador/a d’infermeria  per a tots els centres.

 

La nostra demanda en relació amb la infermera escolar continua sent la mateixa:

Volem una infermera escolar a tots els centres educatius!

És un figura que no només beneficia a l'alumnat, sinó també als professionals del centre, en l'àmbit de la salut personal i escolar.