Formació en prevenció

Llocs on es pot realitzar cursos sobre prevenció

Cursos de la Xarxa Telemàtica d'Educació de Catalunya (XTEC)

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Departament de Treball, Afers socials i Família

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT, antic INSHT)

Jornades de formació
 

Recomanacions posturals i de l'espai de treball en l'activitat telemàtica

Cura de la veu
 

Portal de centre (17/11/21) – Consells i tècniques per tenir cura de la veu
 

Mascaretes i veu, relació i orientacions, pel Dr. Josep Vila-Rovira
Vídeo creat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on el Josep M. Vila-Rovira, logopeda especialitzat en trastorns de la veu, parla sobre la fatiga vocal que pateix el personal docent, arran de l'ús de la mascareta. 

 

¿Como cuidar tu voz? 

vídeo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

 

Cursos de la XarxaTelemàtica d'Educació de Catalunya

En aquest enllaç trobareu publicada la formació que es fa cada trimestre Accés al web de l'XTEC

Actualment s'ofereix:

Curs bàsic de 30 h on-line sobre prevenció de riscos

 

Salut docent 

Són cursos on-line o semipresencials. Aquesta oferta ve donada per la detecció de problemàtiques específiques en els exàmens de salut que el Departament fa als seus treballadors i treballadores.

 

 

Escola d'Administració Pública de Catalunya

A les llistes següents es relacionen les activitats formatives per al personal de la Generalitat que actualment tenen període d’inscripció obert.

Llista de cursos, accés

 

Departament de Treball, Afers socials i Família

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball proveeix els continguts d’aquest apartat de seguretat i salut laboral de la web del DTSF.

L'ICSSL és l’òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Organitza, desenvolupa i promou la investigació, i les activitats relacionades tant amb la formació i la seva promoció, com les de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

INSTITUT CATALÀ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

En el següent enllaç trobareu informació i formació sobre seguretat laboral, nivells i funcions, cercador de cursos i material didàctic, oferta per a treballadors, empresaris i professionals de la prevenció.

 

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT, antic INSHT)

A banda de molta informació tècnica, ofereixen formació a la seva seu a Barcelona, 

Carrer de Dulcet, 2,  

08034 Barcelona.

 

Jornades de formació

 

Dimecres 8 de juny a les 12h hi ha el webinar "La comunicación vocal con mascarilla" que coordinarà la Dolors Solé i en el que participen com a ponents Pere Godall, Lluc Bosque i Josep Mª Vila.

JORNADA TÉCNICA VIRTUAL- 8 de junio de 2021. Hora: 12:00 h a 14:00 h
Per a més informació i inscripció: https://www.insst.es/formacion/agenda-de-formacion