CURS 2022-2023

NORMATIVA

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 20222023

Proje​cte educati​​​u de​ centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
 Avaluació del centre Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius​ * Actuacions ​​del centre en diversos supòsits
Convivència i clima escolar Cicles formatius de formació professional de grau bàsic Organització de les llars d’infants *  Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults
 Cultura digital del centre Cicles esportius LOGSE i LOE Organització del temps escolar *  Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal​
 Documents de gestió del centre  Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària *  Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
El pla Les escoles lliures de violències. Ubicació del projecte educatiu de centre. Nou!  Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat * Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO Personal docent Gestió del personal de les escoles bressol
Innovació pedagògica​ Currículum del primer cicle de l’educació infantil​  Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER​  Gestió del personal docent
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu Currículum dels ensenyaments d’idiomes Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
Participació de la comunitat educativa Cursos d’especialització de formació professional ​  Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament​
Ensenyaments artístics superiors Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO).​ Nou!​
Ensenyaments de la religió Prevenció de riscos laborals
Ensenyaments  de dansa de grau professiona​​l Propietat intel·lectual
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades​ Protecció de dades personals​
Ensenyaments  de música de grau professional Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics
Ensenyaments en els centres de formació d’adults​ Salut escolar en els centres educatius
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Situacions específiques dels alumnes *

Pràctiques formatives a l’empresa (formació en centres de treball i formació professional en alternança) Transparència i accés a la informació pública
 Itineraris formatius específics: dese​​nvolupament i aplicació​​ Ús social dels centres
L’educació bàsica als centres d’educació especial​
Programacions i recursos didàctics​ *
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música​
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa
Títols propis d’arts escèniques​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS 2021-2022

NORMATIVA

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022

Projecte educatiu de centre

Currículum

Organització del centre

Gestió del centre

Avaluació del centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf Actuacions ​​del centre en diversos supòsits .pdf
​Convivència i clima escolar .pdf ​Cicles formatius de formació professional de grau bàsic. pdf ​ Nou! ​Organització de les llars d’infants .pdf ​Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal docent ​.pdf
Actualitzat el 19/05/22
Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu  .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal docent  .p​df
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
​Cursos d’especialització de formació professional

.pdf​ Nou!
​Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments artístics superiors .pdf Prevenció de riscos laborals .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Propietat intel·lectual .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Protecció de dades personals .pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics​ .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf

Transparència i accés a la informació pública .pdf

Formació professional en alternança (dual i simple).pdf  Ús social dels centres .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
​Servei d’assessorament en la formació
professional i reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant
l’experiència laboral o en activitats socials

.pdf

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

CURS 2020-2021

 

NORMATIVA

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020-2021

 

Projecte educatiu de centre

Currículum

Organització del centre

Gestió del centre

Avaluació del centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Organització del temps escolar.pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf  Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Protecció de dades personals .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Transparència i accés a la informació pública .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf Ús social dels centres .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Data d’actualització: 21 de juliol de 2020
Informació extreta de Portal de centre (
Inici/Normativa/Documents d’organització i gestió de centre/Documents en pdf)Skip Navigation Links <https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/DOIGC/Pagines/documents-pdf.aspx>

 

CURS 2019-2020

 

NORMATIVA

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020

 

Informació de la secretaria de la dona sobre la negociació a la mesa sectorial dels documents d’organització i gestió de centre pel curs 2019-2020.

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2019-2020.

 

 

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació del centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Organització del temps escolar.pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Protecció de dades personals .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Transparència i accés a la informació pública .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf Ús social dels centres .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

 

Data d’actualització: 21 de juny de 2019

 


Curs 2018-2019

 

>>Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019

>> Consulteu les novetats per al curs 2018-2019 

Documents: accés a tots els documents de cada Àmbit. Aquests documents inclouen tots els ensenyaments i totes les titularitats.
Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits.pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic.pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius.pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO.pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa.pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal de les llars d’infants.pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes.pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdf Recollida de dades a efectes estadístics.pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf Serveis Educatius pdf 
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’animació en circ i CFGS en tècniques d’actuació teatral .pdf

 


NORMATIVA CURS 2017/18

 

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018

Convivència i clima escolar

Es desenvolupa la Resolució ENS/585/2017, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius, i la Resolució ENS/881/2017, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre

Es fa constar l’obligatorietat de fer accessible a tota la comunitat educativa el projecte educatiu del centre i els documents de gestió del centre, i que es publiquin en el web del centre.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

S’expliquen les aules integrals de suport (AIS), que s’adrecen als alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat

Es detallen els ajustaments organitzatius que s’han aplicat a les matèries de la modalitat d’arts. També s’han incorporat convalidacions i reconeixements de matèries per als alumnes que cursen simultàniament estudis de música o dansa.

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Es fan constar les mesures d’adaptació del currículum que els centres poden sol•licitar en funció de les possibilitats organitzatives, a fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses.

L’educació bàsica als centres d’educació especial

Es concreta el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel•lectual lleu o moderada, que regula l’Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost.

Ensenyaments artístics superiors

Es desenvolupa el procediment que es preveu en el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per acreditar els ensenyaments artístics superiors.

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional

S’estableix el procediment previ d’informació de la sol·licitud del servei d’assessorament.

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral

Es desenvolupa el Decret 8/2010, de 31 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Arts del Circ.

Organització del temps escolar

S’adapta el text a la nova ordre del calendari escolar i es detalla la presència al centre dels membres de l’equip directiu.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa

Es fa constar l’Acord del Departament d’Ensenyament i el Comitè Intercentres, d’1 de març de 2017, sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Personal docent

Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Actuacions del centre en diversos supòsits

S’han incorporat dos apartats referents a actuacions en matèria de transparència i als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que, per completar el procés educatiu, compaginen l’assistència al centre educatiu amb intervencions terapèutiques.

Formació del personal dels centres educatius

Es detallen els objectius de formació permanent del període 2017-2020.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes

S’actualitza el document per a la implantació de l’eina corporativa Esfer@ i s’afegeixen nous apartats que fan referència al relleu en la direcció del centre i a donacions, herències i llegats.

Implantació de les eines d’Administració electrònica

S’explica l’ús de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes).

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet

S’ha afegit un nou apartat sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància.

Salut escolar en els centres educatius

Es fa constar el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària.

ENLLAÇ A L’APLICATIU PER DESCARREGAR-SE ELS DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CURS 2017/18

fletxa Informació i eines per a la gestió dels centres

fletxa Referents normatius

fletxa Catàleg de models

fletxa Comunicació per als centres

linia v

disposicions

Aquí podreu trobar l’històric de totes les disposicions arxivades dels diferents anys (DOGC i BOE).

linia v

permisos

Recull de permisos i llicències d’USTEC·STEs (actualitzat) / Recull del Departament (28-11-12).

linia v

gestio

norm 16

fletxa Documents d’organització i gestió (fest-te el teu llibre) <– Manual per fer-ho.

fletxa Documents d’organització i gestió (en pdf):

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits.pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic.pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius.pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO.pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa.pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal de les llars d’infants.pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes.pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdf Recollida de dades a efectes estadístics.pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf Serveis Educatius pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’animació en circ i CFGS en tècniques d’actuació teatral .pdf

linia v

n17

caixa normativa

Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017

linia v

prin

Convivència i clima escolar
S’emfatitzen els aspectes relacionats amb els protocols per millorar la convivència i s’especifiquen els quatre nivells d’actuació: preventiu, detecció i valoració, notificació o derivació i intervenció.

Documents de gestió del centre
S’incorpora la necessitat que els centres facin la difusió oportuna del contingut dels seus documents de gestió a la comunitat escolar. S’aborden els acords de coresponsabilitat com a eina per millorar el centre, la seva vinculació amb l’avaluació del centre i els criteris per formalitzar un acord.

Participació de la comunitat educativa
S’esmenta la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va decidir a favor de la nul·litat de l’article 45.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per la qual cosa el secretari o secretària del centre és membre del consell escolar del centre amb veu i sense vot.

Concreció i desenvolupament de currículum de l’educació infantil i primària
S’aprofundeix en la perspectiva competencial del currículum de l’educació primària incorporant les referències als documents sobre identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària. Concreta aspectes sobre l’avaluació en el marc del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Tracta la lectura i escriptura de manera conjunta com a base de la majoria dels aprenentatges i garantia de l’èxit escolar.

Concreció i desenvolupament de currículum del batxillerat
Incorpora concrecions per a l’organització d’aquesta etapa educativa per al curs 2016-2017.

Concreció i desenvolupament de currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
Incorpora les concrecions organitzatives per a aquesta etapa i per al curs 2016-2017, integrant les del desplegament del currículum i l’orientació educativa sota un enfocament competencial.

L’educació bàsica als centres d’educació especial
S’incorpora un punt que tracta dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER
Incorpora informació sobre el Pla experimental de llars a l’escola rural.

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials
Document nou que recull els aspectes organitzatius i de gestió que han de preveure els centres que presten aquests dos serveis.

Títols propis
S’ha elaborat un nou document del CFGM d’animació en circ i del CFGS de tècniques d’actuació teatral.

Actuacions del centre en diversos supòsits
S’ha afegit un nou apartat d’atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius.

Gestió del personal docent i del personal d’administració i serveis
S’exposa la nova redacció de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que estableix que és requisit per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Salut escolar i prevenció de riscos laborals
L’antic document de seguretat i salut s’ha dividit en dos: “Salut escolar en els centres educatius” i “Prevenció de riscos laborals”.

Recollida de dades a efectes estadístics
Estableix el nou model de recollida de les dades individualitzades dels alumnes, atesa la posada en funcionament del Registre d’alumnes.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
Incorpora el procediment per a l’actualització de les dades dels alumnes al Registre d’alumnes i la referència al Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública, que preveu novetats en el procediment obert perquè sigui més àgil.
Inclou el recordatori de l’obligatorietat del principi de transparència, en aplicació de la Llei 19/2014.

Implantació de les eines d’Administració electrònica
Introdueix el concepte d’Administració electrònica, l’ús del qual caldrà desenvolupar en totes les actuacions i les relacions entre el sector públic i els ciutadans.
Posa èmfasi en l’ús del correu corporatiu, tant del centre educatiu, com a institució, com dels professors i altre personal del centre, com a servidors públics.

linia v

norm 16

Documens per a l’organització i gestió del centre

Documents 
Projecte educatiu de centre .pdf – 253kb
Currículum .pdf – 1750kb
Organització del centre .pdf – 344kb
Gestió del centre .pdf – 476kb
Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres .pdf –  245kb
Resolució de 6 de març de 2014 per la qual s’aprova el document Formació professional dual
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius  .pdf -866kb
Resolució per la qual s’aproven les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf – 150kb

 

caixa normativa

Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2015-2016

linia v

novetats 15 16

fletxa Currículum de primària
S’expliquen els eixos principals de la nova normativa d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària que en els propers dies es publicarà al DOGC.

fletxa Currículum de l’ESO
Per al primer i el tercer curs, s’exposa el contingut de la nova normativa d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO que es publicarà al DOGC en les properes setmanes.

fletxa Currículum del batxillerat
Es detallen els ajustaments organitzatius derivats de la norma bàsica, sense que quedi afectat el currículum, que continua vigent.

fletxa Currículum del primer cicle de l’educació infantil
S’afegeix l’enllaç al document d’orientacions per a l’avaluació.

fletxa Escoles i zones escolars rurals
S’ha confeccionat un nou document per tal d’agrupar tots els continguts d’interès d’aquestes escoles i potenciar-ne els projectes educatius.

fletxa Documents de gestió de centre
S’especifica que la programació general anual s’ha d’aprovar en una data anterior al 15 d’octubre i que la memòria anual s’ha d’haver elaborat no més tard del 30 de setembre.

fletxa Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
S’afegeix un nou apartat sobre l’ús de dispositius mòbils en el centre.

fletxa Convivència i clima escolar
Nous enllaços al Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu i al Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions d’odi i discriminació.

fletxa Gestió econòmica, acadèmica i administrativa
S’ha ampliat la informació relativa a contractació de béns i serveis i obligacions tributàries.

fletxa Protecció de dades personals, Internet i correu electrònic
S’ha afegit un nou apartat referent a la valisa electrònica i l’enllaç a la guia bàsica de protecció de dades per a centres educatius, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

fletxa Seguretat i salut
S’enllaça amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

fletxa Situacions específiques dels alumnes
S’han afegit enllaços als següents protocols d’actuació: per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents; de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu; i per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal anunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.

fletxa Recollida de dades, Registre d’Alumnes (RALC) i esfer@
El Departament d’Ensenyament implementarà el curs 2015-2016 nous sistemes d’informació per als centres, amb la finalitat de modernitzar i simplificar processos administratius.

Atès que les dades a partir de les quals naixerà el Registre d’Alumnes seran les que es recullen per a l’elaboració dels indicadors del Sistema Educatiu i de l’Estadística de l’Ensenyament, es detalla un procediment i un calendari de recollida de dades específic, particular i d’especial rellevància: en el cas dels centres de titularitat del Departament, les dades es recolliran directament de SAGA la setmana del 26 al 31 d’octubre, mentre que per als centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament, la recollida es farà del 5 al 20 d’octubre.

linia v

norm

Projecte educatiu de centre  .pdf – 281kb
Currículum  .pdf – 1802kb
Organització del centre  .pdf – 342kb
Gestió del centre  .pdf – 625kb
Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015 .pdf – 234kb

linia v

 

linia v

norm 13 14

Projecte educatiu de centre  .pdf – 363kb
Currículum  .pdf – 1336kb
Organització del centre  .pdf – 280kb
Gestió del centre  .pdf – 363kb
Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014 .pdf – 359kb
Resolució de 6 de març de 2014 per la qual s’aprova el document Formació professional dual .pdf – 189kb

linia v

caixa normativa

DOGC 8/5/2013: S’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014

linia v

2013-2014

linia v

n 12 13

Llars d’infants – centres del Departament  .pdf – 970kb
Infantil, primària i educació especial – centres públics  .pdf – 2254kb
Infantil, primària i educació especial – centres privats  .pdf – 1896kb
Secundària – centres públics  .pdf – 8741kb
Secundària – centres privats  .pdf – 21,5Mb
Arts plàstiques i disseny  .pdf – 2898kb
Formació de persones adultes – centres del Departament  .pdf – 1532kb
Formació de persones adultes – centres municipals i privats  .pdf – 514kb
Escoles oficials d’idiomes  .pdf – 1427kb
Serveis educatius  .pdf – 1104kb

linia v

fletxa Documents d’organització i funcionament

linia v

n 11 12

Llars d’infants – centres del Departament  .pdf – 794kb
Infantil, primària i educació especial – centres públics  .pdf – 2753kb
Infantil, primària i educació especial – centres privats  .pdf – 2220kb
Secundària – centres públics  .pdf – 13,2Mb
Secundària – centres privats  .pdf – 8287kb
Arts plàstiques i disseny  .pdf – 3253kb
Formació de persones adultes – centres del Departament  .pdf – 2247kb
Formació de persones adultes – centres municipals i privats  .pdf – 1581kb
Escoles oficials d’idiomes  .pdf – 1639kb
Serveis educatius  .pdf – 664kb

linia v

caixa normativa

DOGC 6/6: ORDRE ENS/102/2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1234/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2011, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1232/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys per al curs 2011-2012, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal

DOGC 12/5: ACORD GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015. Aquest ACORD de govern concreta les mesures que el Departament ha anat “explicant” en les Meses Sectorials que s’han fet en abril i maig i que USTEC·STEs va publicar en l’eina d’informació sindical 442

DOGC 24/3: sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2011-2012

linia v

n10 11

Normativa / Novetats

Llars d’infants – centres del Departament .pdf – 616kb .pdf – 142kb
Infantil, primària i educació especial – centres públics .pdf – 1347kb .pdf – 414kb
Infantil, primària i educació especial – centres privats .pdf – 830kb .pdf – 287
Secundària – centres públics .pdf – 2485kb .pdf – 1020kb
Secundària – centres privats .pdf – 2197kb .pdf – 801kb
Arts plàstiques i disseny .pdf – 1862kb .pdf – 245kb
Formació de persones adultes – centres del Departament .pdf – 1258kb  –
Formació de persones adultes – centres municipals i privats .pdf – 481kb  –
Escoles oficials d’idiomes .pdf – 858kb .pdf – 229kb
Serveis educatius .pdf – 747kb  –

linia v

n9 10

Normativa / Novetats

Llars d’infants – centres del Departament .pdf – 440kb .pdf -105kb
Infantil, primària i educació especial – centres públics .pdf – 1229kb .pdf – 343kb
Infantil, primària i educació especial – centres privats .pdf – 750kb .pdf – 245kb
Secundària – centres públics .pdf – 6094kb .pdf – 915kb
Secundària – centres privats .pdf – 4052kb .pdf – 695kb
Arts plàstiques i disseny .pdf – 1382kb .pdf – 210kb
Formació de persones adultes – centres del Departament .pdf – 1183kb .pdf – 504kb
Formació de persones adultes – centres municipals i privats .pdf – 1183kb .pdf – 361kb
Escoles oficials d’idiomes .pdf – 728kb .pdf – 218kb
Serveis educatius .pdf – 773kb  –

linia v

n altres

Ensenyaments
Curs 2005-2006
Curs 2006-2007
Curs 2007-2008
Curs 2008-2009
Llars d’infants – centres del Departament .pdf – 186kb .pdf – 650kb .pdf – 346kb .pdf – 280kb
Infantil, primària i educació especial – centres públics .pdf – 291Kb .pdf -1414kb .pdf – 814kb .pdf – 1102kb
Infantil, primària i educació especial – centres privats .pdf – 535kb .pdf – 961kb .pdf – 522kb .pdf – 494kb
Secundària – centres públics .pdf – 2606kb .pdf – 3802kb .pdf – 2471kb .pdf – 3010kb
Secundària – centres privats .pdf – 2733kb .pdf – 3146kb .pdf – 2133kb .pdf – 2388kb
Arts plàstiques i disseny .pdf – 3234kb .pdf – 1054kb .pdf – 838kb .pdf – 2698kb
Formació de persones adultes – centres del Departament .pdf – 1101kb .pdf – 1249kb .pdf – 1053kb .pdf – 1848kb
Formació de persones adultes – centres municipals i privats .pdf – 565kb .pdf – 905kb .pdf – 953kb .pdf – 1310kb
Escoles oficials d’idiomes .pdf – 199kb .pdf – 738kb .pdf – 507kb .pdf – 453kb
Serveis educatius .pdf – 474kb .pdf – 972kb .pdf – 2434kb .pdf – 737kb
Educació a distància .pdf – 364kb  –
Correcció d’errades a les instruccions .pdf – 40Kb  –

linia v