Increment de sou mig punt per sota de l’IPC

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública va signar amb d’altres organitzacions sindicals un acord que significa:

  • 1,5% general des de l’1 de gener de 2018. De tota manera, aquest increment tenia caràcter bàsic amb l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat i, per tant, era d’obligat compliment per part de l’Administració.

  • 0,25% de variable des de l’1 de juliol perquè l’economia espanyola ha crescut 3,1% del PIB. Aquest increment també era d’obligat compliment pels mateixos motius que l’anterior.

Així doncs, l’increment retributiu per al 2018 que altres organitzacions sindicals van signar és del 1,625% (1,5 des de l’1 de gener i un 0,25 des de l’1 de juliol). Tenint en compte que l’IPC interanual català se situa en el 2,2% (dada de l’IDESCAT del mes d’agost), l’acord signat representa una pèrdua de poder adquisitiu per al 2018 del 0,575%. Aquesta pèrdua significativa de poder adquisitiu té el seu origen en l’acord signat a Madrid per alguns sindicats amb l’anterior govern de l’Estat, el qual ja vam criticar àmpliament per la seva total insuficiència i pel fet de vincular una part del nostre salari al creixement econòmic i als objectius de dèficit pressupostari.

Si a aquesta pèrdua de poder adquisitiu del 2018 hi sumem l’acumulada des del 2010, la reducció real de les retribucions directes és d’un 16,44%. Si hi afegim els increments salarials indirectes, com ara el del FAS o el 0,5% del pla de pensions, els complements de productivitat del personal laboral o l’allargament de 6 a 9 anys del primer estadi docent, ens n’aniríem a una pèrdua de poder adquisitiu superior al 20%, segons les situacions personals i professionals.

Fons addicionals

Com que s’han complert els objectius de dèficit, es podran dotar alguns conceptes del nostre salari amb un 0,2% de la massa salarial de 2018 (els anomenats fons addicionals). El Govern va comunicar que és possible que aquesta dotació no es consolidi com a increment salarial per als propers anys. Va ser curiós comprovar que tot i que alguns sindicats es van mostrar sorpresos per aquesta «novetat», no van dubtar a signar un acord que no inclou cap compromís sobre aquesta qüestió.

Cal dir que, amb el beneplàcit dels sindicats signants, l’Administració es nega que la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que no va signar l’acord, participi en la negociació sobre la destinació d’aquests fons addicionals. D’aquesta manera, n’exclouen el sindicat més combatiu i representatiu del funcionariat a la Mesa General de la Funció Pública.

Cobrament del 100% del sou durant les incapacitats temporals

Quant al retorn del 100% de les retribucions durant les incapacitats temporals, cal dir que si bé l’acord ho torna a fer possible, tanmateix, amb la publicació del decret llei que ho possibiliti, es deixarà sense efectes les 30 hores d’absència per motius de salut i, per tant, caldrà passar pel metge en cas de qualsevol tipus d’indisposició. Així doncs, ens trobem davant una altra retallada.

Res més

L’acord signat no contempla cap compromís per recuperar altres retallades, com ara la recuperació de les pagues del 2013 i el 2014. De fet no contempla ni tan sols el retorn durant el 2018 del paupèrrim 10% de la paga extra de 2013, a què l’Administració ja s’havia compromès.

Valoració d’USTEC·STEs

USTEC·STEs (IAC) considera que aquest acord dóna oxigen a un Govern que menysprea de manera continuada els seus treballadors i treballadores. La gran majoria dels punts signats ja s’havien d’aplicar d’ofici i es rebaixen els acords del Parlament. D’altra banda, l’increment salarial significa una pèrdua de poder adquisitiu de més de mig punt. A més, un altre cop, s’accepten retallades, com ara la pèrdua de les 30 hores per indisposició.

Es tracta del mateix govern que incompleix la moció 121/XI del Parlament de Catalunya, que l’instava a retornar, entre d’altres, la totalitat de la paga del 2013 durant el 2018 i la del 2014 durant el primer trimestre del 2019. Un menyspreu absolut tant a tots i totes les treballadores de l’Administració com al Parlament de Catalunya.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la qual forma part USTEC·STEs, ha defensat el retorn de totes les retallades i una convocatòria específica i extraordinària per a la consolidació de les vacants per al personal interí. I ho tenim clar: no signem el que de fet ja s’hauria d’haver retornat i volem que es compleixin els acords del Parlament i que tots els recursos públics que han anat a pagar el deute dels bancs reverteixin en una sanitat, una educació i uns serveis públics de qualitat.

NO VOLEM MOLLES, VOLEM EL PA SENCER!!