DOGC

RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny, d'actualització de títols, diplomes i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A TOTES LES LLENGÜES

 

 CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L'ANGLÈS

 

 CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL FRANCÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L'ALEMANY

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L'ITALIÀ

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL PORTUGUÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL ROMANÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL NEERLANDÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL GREC MODERN

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL RUS

 


DOGC 

RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

ANGLÈS

FRANCÈS

ALEMANY

ITALIÀ

PORTUGÈS

ROMANÈS

NEERLANDÈS

GREC MODERN

RUS

CENTRES ACREDITATS PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

linia