Departament

25/04/22 Portal de centre –  Administració digital: Comunicar i notificar

Accés a Portal de centre

 

 

Canals d’entrada 
 

Portal ATRI: D’acord amb el Decret 76/2020 d’Administració digital, el portal d'informació i serveis per al personal de l'Administració de la Generalitat (Portal ATRI) és l'eina de tramitació preferent per als tràmits i actuacions que s'hi preveuen. A la Intranet / Portal de Centre i, en concret, a l’apartat Persones s’indica la relació de tràmits que es poden fer per mitjà d’Atri. Per als tràmits que encara no estan incorporats a aquest portal, serà en aquest apartat de la Intranet / Portal de Centre on s’informarà de com gestionar-ho.  

eValisa: Es podrà utilitzar l’eValisa quan es necessiti trametre documentació que requereixi de registre d’entrada i garantia d’integritat, així com quan calgui tenir constància de la traça de la tramesa, atès que proporciona el justificant d’haver realitzat la tramesa i de la seva recepció. Aquesta comunicació té efectes de notificació.  

Poden enviar i rebre eValises les persones que estan en servei actiu en algun dels departaments de la Generalitat i també les dels seus ens adscrits i ens dependents, sempre i quan estiguin incloses en el directori corporatiu GICAR. Les persones que no estiguin en servei actiu s’hauran de comunicar amb el Departament a través del formulari establert en el cas d’un formulari específic o seguint les instruccions que s’indiquin en la descripció del tràmit.  

Petició genèrica:  El personal no actiu haurà d’utilitzar aquest canal d’entrada si així s’ha informat en l’apartat de la Intranet / Portal de centre indicat anteriorment. 

 
 
Canals de sortida 
 
Expedient electrònic de personal (portal ATRI): En el cas de les resolucions que posen fi als procediments administratius en relació als empleats públics, aquestes es carreguen automàticament a l’Expedient Electrònic de Personal, en endavant EEP, el qual emet un avís en l’ATRI del treballador que actua com a notificació.  
 
En el cas dels tràmits que encara no estan incorporats al Portal Atri, s’han de seguir les indicacions publicades a la Intranet / Portal de centre apartat Persones. 
 
eValisa:  S’ha d’utilitzar l’eValisa quan calgui trametre documentació que requereixi registre de sortida i garantia d’integritat, així com quan calgui tenir constància de la traça. No obstant això, cal tenir en compte que l’eValisa no realitza còmput de terminis. En aquest cas, quan sigui necessari realitzar el còmput de terminis, caldrà utilitzar l’eNotum, com posteriorment s’indica. Cal assegurar-se que la persona a la qual s’està fent la notificació té accés a l’eValisa per estar en servei actiu. 
 
eNotum: S’ha d’utilitzar aquesta eina en els casos següents:
  • Quan, a més de necessitar incorporar un registre d’entrada i sortida, es necessiti tenir constància de l’accés per part de la persona interessada a aquesta notificació o comunicació. 

  • Quan la persona a la qual ens dirigim no es trobi en situació de servei actiu en l’Administració de la Generalitat i, per tant, no tingui accés a l’eValisa. 

  • Quan el procediment es gestioni en un sistema d’informació propi o en tramitadors corporatius, ja que ja estan integrats amb aquesta eina.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes