Manifest del Sindicalisme Alternatiu contra l’abús de la temporalitat i per la consolidació de l’ocupació en les administracions públ…

Manifest del Sindicalisme Alternatiu contra l’abús de la temporalitat i per la consolidació de l’ocupació en les administracions públiques

 

Els sindicats signants consideren que:
 

1.- Com a sindicats de classe tenim un compromís ferm amb la defensa d'uns serveis públics adequats i de qualitat com a instrument de compensació de les desigualtats socials derivades de l'actual sistema neoliberal.

2.- Els esmentats serveis públics s'han de sustentar en el treball dels empleats i empleades públiques; treball que és mereixedor del màxim respecte a les seves condicions laborals en general i, en particular, a l'estabilitat en l'ocupació.

3.- És notori que, de forma endèmica, es produeix en el sí de les administracions públiques un excés en la utilització de relacions laborals de caràcter temporal, arribant en l'actualitat a una taxa pròxima al 30% en el conjunt de les administracions. Una taxa temporalitat que supera, fins i tot, la registrada en el sector privat.

4.- A això contribueix, sense cap dubte, una pèssima gestió, deliberada o no, del personal, les limitacions en la taxa de reposició i, també, una certa complexitat dels processos de selecció. Factors que es tradueixen en l'escassa convocatòria d'ofertes d'ocupació i, si escau, de l'oferta de places necessària per mantenir la temporalitat en percentatges estructurals.

5.- No obstant això, les administracions públiques no estan exemptes de l'obligació de garantir una gestió eficient dels serveis públics; també amb el personal, de manera que queden obligades, no només a dotar aquests del personal necessari i estable, sinó, a més, a fer-ho des del respecte a la legalitat.

6.- Acreditada la ineficiència, no sembla tampoc que el respecte a la legalitat quede ben parat. És un fet cert que els poders públics de l'Estat no han procedit a la correcta transposició de la Directiva europea 1999/70 / CE de el Consell, de 28 de juny de 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada, a l'ordenament intern en matèria d'ocupació pública. Una transposició que s'hauria d'haver fet efectiva amb anterioritat al 10 de juliol del 2001.

7.- Aquesta Directiva té per objecte, partint de la premissa que la relació laboral ordinària ha de ser de caràcter indefinit, millorar la qualitat de l'ocupació a temps determinat i establir un marc per evitar els abusos derivats de la utilització de successives relacions laborals de durada determinada.

8.- El resultat d'aquesta omissió és, com ja s'ha esmentat anteriorment, un excés de la temporalitat en les relacions laborals o, com així ho acredita el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: un abús de la temporalitat en les administracions públiques. Abús que no pot quedar impune.

 

Per tot l'exposat exigim amb caràcter immediat als poders públics:

 

1.- La modificació de l'ordenament intern en matèria de relacions laborals en el sector públic per establir els límits legals a les relacions laborals temporals i d'interinitat en les seves diferents modalitats: execució de programes de caràcter temporal, excés o acumulació de tasques i existència de places vacants.

2.- La modificació de l'ordenament intern en matèria de relacions laborals en el sector públic per establir sancions prou dissuasòries per a les administracions incomplidores i que al seu torn tinguen un efecte protector i reparador sobre les persones víctimes de l'esmentat abús de temporalitat.

3.- Emprendre les iniciatives legislatives que permeten articular veritables processos de consolidació de l'ocupació del personal afectat per l'abús de la temporalitat. Processos que han d'estar subjectes a una doble condició: que no s'excloga cap persona en abús de temporalitat i que, en qualsevol cas, el personal objecte de la consolidació estarà subjecte als mateixos drets i obligacions que el personal funcionari de carrera, laboral o estatutari fix.
 

 Manifest del Sindicalisme Alternatiu contra l'abús de la temporalitat i per la consolidació de l'ocupació en les administracions públiques

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes