Dimarts dia 19 de gener va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006…

Dimarts dia 19 de gener va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOMLOE). Enllaç al BOE

A més de la Llei orgànica 3/2020, la LOMLOE modifica preceptes de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació i de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.

El canvis introduïts per la nova normativa afecten, entre d'altres, als àmbits següents:

 • Formació professional

L'actual formació professional bàsica s'inclou dins dels ensenyaments de formació professional com a cicle formatiu de grau bàsic. S'imparteix dins el tercer i el quart curs d'ESO i, en finalitzar, condueix a l'obtenció del títol de graduat/ada en ensenyaments secundaris obligatoris i una certificació del nivell 1 de formació professional.

 • Ordenació de la funció pública docent i funcions dels cossos docents

Les actuals especialitats que integren el cos de professors tècnics de formació professional passen al cos de professorat d'ensenyament secundari i es declara “a extingir" el cos de professors tècnics de formació professional.

 • Composició de les comissions de  selecció de les direccions

La LOMLOE torna a donar majoria de la comissió al centre (claustre i consell escolar), que amb la LOMCE havia passat a l'Administració.

 • Organització i funcionament de l'etapa obligatòria i el batxillerat 

  • Eliminació de la jerarquia de matèries a primària i secundària, que passen a ser obligatòries i optatives. La concreció de les matèries passa a ser conjunta de l'Estat i les comunitats autònomes.

  • Les matèries s'agrupen en àmbits de coneixement i els centres educatius recuperen capacitat per decidir una part del currículum. 

  • La religió deixa de tenir efectes acadèmics sense tenir una matèria alternativa i s'introdueix la matèria “Valors cívics i ètics", que es cursarà en algun curs de l'educació primària i de la secundària obligatòria. 

  • Es limita el nombre de repeticions a un màxim de dos en el global de l'etapa obligatòria. Aquesta etapa queda configurada per l'educació primària, la secundària obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic (que permeten assolir el graduat en ESO i el títol de tècnic/a bàsic en l'especialitat cursada). 

  • S'eliminen les revàlides o proves finals a les etapes que havien de ser superades per poder obtenir l'acreditació corresponent. S'incorporen les avaluacions diagnòstiques (quart de primària i segon d'ESO: censals; sisè de primària i quart d'ESO: mostrals). 

  • S'eliminen els itineraris de quart d'ESO que conduïen cap al batxillerat o la formació professional.  

  • S'estableix una nova modalitat “General" al batxillerat, a més de les de  Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts. 

  • S'elimina l'apartat que definia el castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament que havia introduït la LOMCE el 2013. 

  • Es proposa l'extensió de l'educació infantil de 0 a 3 anys.

Moltes de les mesures establertes per la nova normativa resten a l'espera del desenvolupament corresponent?.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes